...Tajemství Jadranu...

  Úvod   

  Obsah   

  Nákupní podmínky   

  Koupit   

  Kontakt

Kreiner-diver.cz 


Cavtat - amfory

...Během 3. a 4. století se Římské impérium potýká stále častěji s nestabilitou způsobovanou vpády barbarů. Zároveň se právě probíhající krize výroby a zásobování řeší dovozem ze severoafrických provincií. Je tedy logické, že se při námořní obchodní plavbě začaly zhusta objevovat amfory, vyrobené v tomto regionu.
V roce 1999 byla objevena antická loď s nákladem amfor. Jedná se pravděpodobně o největší počet amfor nalezených v jedné lokalitě. Nevelká hloubka a působivost "hory" amfor řadí toto naleziště mezi nejatraktivnější lokality turistického potápění...


...jen v horní vrstvě bylo zaznamenáno více než 600 nádob...<-předchozí