Lokality:


Vrak Fiona
Na podzim 2004 se za bouře přímo před Nerezine potopila 17-ti metrová dřevěná motorová plachetnice Fiona. Na začátku sezony 2005 se nám podařilo vrak lokalizovat a uskutečnit historicky první ponor. Fiona se po potopení usadila ukázkově kýlem na rovné písčité dno v hloubce 18 metrů. Stěžeň směřuje v dokonalé svislé poloze směrem k hladině. Za vrcholek stěžně končícího v 3 metrové hloubce bylo uvázáno kotevní lano, takže sestup i výstup probíhal podél lana a stěžně. Trochu jsem byl překvapen jak intenzivně za pouhý půlrok vrak porostl mořskou faunou a florou. Celá loď byla porostlá mořskými řasami a na místech ukrytých před sluncem viselo velké množství vajíček olihní a sépií. Na vraku se už stihlo zabydlet velké množství menších ryb a nad palubou vraku proplouvalo hejno mořanů.Malá hloubka lokality nám umožnila vrak řádně prozkoumat. Nalezen byl i lodní deník s fotografií Fiony ještě v plné slávě a dozvěděli jsme se rok výroby 1913. Během léta jsme na Fioně uskutečnili několik příjemných ponorů a Fiona u nás získala skoro stejnou oblibu jako její jmenovkyně, novomanželka Shreka.

Školjič
Lokalita Školjič je našim centrem nejnavštěvovanější. Nachází se na severním cípu ostrova Lošinj v blízkosti skaliska vyčnívajícího z vody. Jedná se o nádherný členitý terén s podmořskými věžemi padajícími od 3 do 40 metrů s hojností ryb. V okolí Školjiče žije velké hejno ocelově modrých zubatců, kteří majestátně proplouvají hejny menších rybek a při lovu připomínají torpéda. Hmotnost některých kusů přesahuje 10 kg. Často zde objevíme v děrách úhoře, humry a langusty. Několikrát do roka se nám podaří objevit i velikého kanice. Časté proudy zajišťují většinou velmi dobrou viditelnost. Lokalita je vhodná pro všechny potápěčské kvalifikace.

Mali Osir
Mali Osir je ostrůvek, který zahlédnete při cestě autem z Nerezine do Malého Lošinju. Sousedí s ostrůvkem Veli Osir a jeho obeplutí je optimálním terénem pro začátečníky. Hloubka se pohybuje okolo 10 metrů, střídající písčitý terén se skalisky a bujnou pomořskou vegetací. V okolí ostrůvku žije velké množství druhů fauny. Na písku často objevíme rejnoka trnuchu. Na sever od Mali Osiru obklopuje ostrůvek dlouhá stěna uprostřed rozdělená kaňonem. Hrana stěny se pohybuje okolo 20 metrů a padá místy do 50 metrů. Terén je vhodný pouze pro pokročilé potápěče.

Debeli
Stěna ve tvaru písmene L se nachází v blízkosti 3 tisíce let starého kamenného městečka Osor, u kterého je průplav s otočným mostem rozdělující ostrovy Cres a Lošinj. Ve stěně je několik puklin. V největší z nich se často ukrývají smuhy, někdy vystřídané kanicem. Pod stěnou v hloubce okolo 35 metrů je mnoho úkrytů, obydlených často kapitálním humrem. Stěna začíná od pobřeží, takže její mělčí část je vhodná i pro začátečníky.

Ustrine
Ustrine je stylová ostrovní vesnička položená na vrcholu hřebenu pustého západního pobřeží ostrova Cres. Pod ní se rozprostírá velký chráněný záliv. Napravo i nalevo od zálivu se nachází několik menších stěn s hloubkami do 40 metrů. Na tyto lokality vyjíždíme, fouká-li “bura” nebo “tramontána”. V této oblasti jsou zajímavé průsaky sladké vody, takže i v parném létě vplouváme do studených vrstev. Ustrinské stěny jsou vhodné pro všechny potápěčské kvalifikace.

Mišnjak
U východního pobřeží ostrova Unije se nachází malý ostrůvek Mišnjak. V jeho blízkosti vystupuje ze dna kamenný blok vytvářející nádherný terén k potápění. Při správném zakotvení se pod lodí nachází v 6-ti metrové hloubce veliká plošina. Z hrany plošiny padá nádherně probarvená mírně převislá stěna s puklinami a několika jeskyněmi. Výborná viditelnost a bohatý život dělá z Mišnjaku jedno z nejpůvabnějších míst vhodných i pro začátečníky. Dno pod stěnou se zdvíhá od 27 do 10 metrů.

Samuncel
Samuncel je nízký ostrůvek hojně obydlený mořskými racky a kormorány. Leží u severního pobřeží ostrova Unije. Stěna se táhne od ostrůvku na otevřené moře a je dlouhá přes 300 metrů. Je plná života. Humři, langusty a krabi nejsou vzácností. Na zbytcích rybářských sítí visí kolonie vajíček žraloka máčky skvrnité. Želva z videozáznamu byla natočena právě u této stěny. Pod stěnou je několik kaveren a jeskyněk. Ty se nacházejí v hloubce okolo 20 metrů. Horní hrana stěny se pohybuje kolem 10 metrů. Terén je dostupný pro všechny potápěčské kvalifikace.

Zid
Na severozápadní straně ostrova Unije se tyčí přímo z mořské hladiny do výšky přes 20 metrů hladká cca 500 metrů dlouhá stěna, která pokračuje pod hladinou do hloubky 40 metrů. V trhlinách této majestátní stěny žijí langusty, ve spodní části velcí úhoři. Stěna je vhodná jen pro zkušené potápěče a lze se na ni potápět pouze za vhodných povětrnostních podmínek.

Vrak Tihani
Stará rakousko-uherská nákladní loď, která se potopila při najetí na minu 12.2. 1917 a zůstala ležet v hloubce třiceti pěti metrů. Délka lodi je přibližně 60 metrů, zachován zůstal trup a všechny ocelové části, z obou dřevěných palub zůstalo pouze žebrávání.

Galiola
Daleko na otevřeném moři stojí na jinak pustém ostrůvku Galiola maják. Galiolu najdete na mapě, spojíte-li přímkou jižní cíp Istrie se severním cípem ostrova Lošinj. Špatná dostupnost činí z Galioly málo navštěvovanou, i když jednu z nejkrásnějších lokalit severního Jadranu. Skoro vždy výborná viditelnost, členitost, bohatý podmořský život a celková velikost terénu uspokojí každého potápěče. Jsou zde tunely, kaňony, jeskyně a strmé útesy. Galiola je v případě hezkého počasí vhodná k celodennímu dvouponorovému výletu.

Katedrála
Jako veliká zvětšenina ementálu působí na potápěče podmořský útes na západním pobřeží ostrova Premuda. Trhliny, kaňony, sifony a největší z jeskyní, jménem Katedrála, jsou fascinující. Katedrála získala svůj název podle jednoho ze vstupů v hloubce 27 metrů připomínajících gotický oblouk. Po proplutí tímto obloukem následuje několik vzájemně propojených sálů plných trhlin ve stropě, kterými proniká slunce do jeskyně. 90 metrů dlouhý systém končí výstupním otvorem v 16 metrové hloubce. V této lokalitě lze uskutečnit několik ponorů a pořád je k vidění něco nového. Terén vhodný pro všechny kategorie potápěčů, jeskyně Katedrála pouze pro pokročilé.

Čutin
Malé Rudé moře - tak říkají potápěči oblasti v okolí ostrůvku Mali a Veli Čutin. Stejně tak je tato lokalita mnohými pokládána za vůbec nejkrásnější na severním Jadranu. Mimo nezvyklou členitost, délku a hloubku stěny, je krása Čutinu způsobena koloniemi červených gorgónijí, dorůstajících místy metrové výšky. Dalším magnetem je podmořská věž zdvihající se z hloubky 50 metrů až 15 metrů pod hladinu. Součástí systému je i nádherný kaňon a 20 metrů dlouhá jeskyně. Při dodržení hloubkových limitů je Čutin vhodný pro všechny kategorie potápěčů.

Malé Srakane
Jižní mys ostrova Malé Stakane nabízí potápěčům členitou barevnou stěnu od hladiny do 40 metrů. Stěna je převislá a pohled do hlubin z její hrany působí tajuplným dojmem. Na sever od stěny je pro druhý ponor pěkná jeskyně vhodná i pro začátečníky. Vchod je v hloubce 8 metrů a po uplavání 15 metrové vzdálenosti tunel ústí do malého sálu, který je ve stropě sifonem spojen s hladinou na pobřeží ostrova. Ze sálu pokračuje jeskyně ještě 10-ti metrovým tunelem pod ostrovem.

Margarita
Mys Margarita se nachází na jižním pobřeží Susaku, ostrova vyhlášeného vínem pěstovaným na mořském písku. Skalnatost a okolní hluboké moře zajišťuje v oblasti čistou vodu a bohatý podmořský život. Stěna kopíruje pobřeží a vytváří pod hladinou výběžek směřující od ostrova na volné moře. Mimo stěny je u Margarity kaňon ukončený dvěmi okny, kterými lze proplavat. Lokalita je vhodná pro všechny kvalifikace ovšem s podmínkou zvládnutí plavání v silných proudech.

- interaktivní mapa potápěčských lokalit

- návrat na hlavní stranu